Emel KOLTUK

Uzman Klinik Psikolog

Psikoterapist

Aile Danışmanı

Emel KOLTUK

Psikoloji lisans eğitimini  Maltepe Üniversite’nde tamamlayan terapistimiz, klinik yüksek lisans eğitimini ‘Obsesif Kompülsif Bozuklukta Bilişsel Davranışçı Terapi Kuramı Bağlamında İncelenmesi’ konulu proje ödevi ile; Esenyurt Üniversitesi’nde tamamlayarak uzmanlık derecesini almaya hak kazanmıştır. Çocuk, ergen, yetişkin ve çift alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

2013 yılında başlamış olduğu  Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur tarafından yürütülen  Avrupa Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği (EABCT) onaylı; Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimini 2016 yılında tamamlamış; alanında ‘psikoterapist’ ünvanına sahip olmuştur.

Psikoloji lisans eğitimi sırasında her yıl farklı çalışma alanlarına sahip çeşitli kurumlarda gönüllü psikolog olarak çalışmıştır. O dönemde yatan ve ayakta  hasta servisi bulunan özel ve devlet hastanelerinde bulunmuş, başvuran danışanlara ilk görüşme yapmak, test uygulamak, grup terapileri eğitimi almak ve gözlemci olarak katılmak, aktif olarak danışan değerlendirmek ve kurum psikoloğu tarafından süpervizyon almak, vizit toplantılarına katılmak gibi çalışmalar yürütmüştür.

Lisans eğitiminde zorunlu stajını; ‘Ekipnormarazon Çocuk, Genç ve Aile Danışmanlık Merkezi’nde yapmış; başarı ile tamamlamıştır. Burada aile üyeleri ile görüşme -değerlendirme, seans öncesi ve sonrası ve oyun odasında çocukları gözlemleme ve  de sonrasında süpervizyon ile değerlendirme  üzerine çalışmalarını sürdürmüştür.

Lisans eğitimi ve sonrasında  bir çok yetişkin ve çocuk testleri üzerine eğitim almış ve lisans eğitiminde süpervizyon aldığı ‘Aşil Danışmanlık Merkezi’nde  ‘Suna Özışık Eyüboğlu’ önderliğinde uygulamalara başlamıştır. O dönemde ‘Aile Danışmanlığı’ eğitiminin teorik ve süpervizyon eğitimlerini  tamamlayarak çift seanslarına başlamıştır.

2013 yılında psikolog olarak görevine başladığı Erdem Hastanesi Psikiyatri Kliniği’nde çocuk, ergen, yetişkin ve çift terapileri alanında çalışmıştır.  Bireysel ve çift terapilerinde Bilişsel Davranışçı  Terapi yaklaşımını benimsemektedir. Meslek hayatına 2016 yılından bu yana  ‘Eşlik Psikoloji’ de klinik psikolog olarak devam etmekte; çocuk-ergen- yetişkin- çift terapileri ile  çalışmalarını sürdürmektedir.

KLİNİK DENEYİM

 • Erdem Hastahanesi
 • NP İSTANBUL Nöropsikiyatri Hastanesi
 • Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi – E1 servisi  
 • Maltepe Üniversitesi Psikiyatri Kliniği
 • Pendik Devlet Hastanesi
 • İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi
 • Metin Sabancı Spastik Çocuklar ve Gençler Eğitim Üretim Rehabilitasyon Merkezi
 • A-DORA Huzur evleri – Özel Bakım Üniteleri ALZHEIMER VAKFI Huzur evi

SÜPERVİZYON

Aşil Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi                     

 • Psk. Suna Özışık Eyüboğlu
 • Psk. Gülhan Tatlıcı Sandal

PSİKOTERAPİ EĞİTİMLERİ

 • Bilişsel Davranışcı Terapi Eğitimi Teori ve Süpervizyon Eğitimi – Prof. Dr. Mehmet Sungur (2013-2016)
 • PETAD – Aile Danışmanlığı Programı – 300 Saat Teorik- 150 Saat Uygulama Eğitimi – ( 2012- 2013)

UYGULADIĞI YÖNTEMLER

 • Bilişsel Davranışçı Terapi
 • Aile Danışmanlığı
 • Kısa Süreli Psikoterapi

UYGULADIĞI KLİNİK ÖLÇEK VE ENVANTERLERİ

 • MMPI
 • WISC-R
 • Denver Testi
 • Nöropsikolojik Testler (Türk Psikologlar Derneği- ÇAPA)
 • Gesell Gelişim Testi
 • Good Enough Gelişim Testi
 • AGTE Gelişim Testi
 • Frostig Gelişim Testi
 • Cattel 2A-3A
 • Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi
 • D2 Dikkat Testi
 • Burdon Dikkat Testi
 • Louisa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

SERTİFİKA VE DİĞER EĞİTİMLER

 • Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı Adli Alanı Tanıma Çalışma Grubu
 • Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi – İletişim Çağında İletişimsizlik
 • Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi – Nöropsikolojik Değerlendirme     Çalışma Grubu
 • Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi
 • Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi- Psikoterapide İlişki Kurma ve Temel Sorunların Sorgulanması  Çalışma Grubu
 • Change For Traumatised Children: Therapeutic Approaches That Work For Street Children
 • Mesleğe Hazırlık Bilgilendirme Toplantısı – Dr. Lütfü Kaan Özdemir – Bilgelik Enstitüsü
 • Doğa Koleji II. Değerler Eğitimi ve Pozitif Psikoloji Semineri
 • Psikoloji Günleri Gençlik Sempozyumu – Haliç Üniversitesi-Psikoloji
 • Aile Okulu – Aile İçi Şiddet: Nedenleri ve Başa Çıkma Yöntemleri

PROJE KONUSU

 • ‘İETT şöförlerinin iş doyumları, tükenmişlik düzeyleri ve bunların sosyo-demografik değişkenlerle ilişkisi.’

‘Obsesif Kompülsif Bozukluğun Bilişsel Davranışçı Terapi yöntemine göre incelenmesi.’

 

DERNEKLER

 • Türk Psikologlar Derneği Üyesi
 • Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği

Çalışma ve İlgi Alanları

 • Depresyon
 • Kaygı
 • Obsesfif Kompulsif Davranışlar (Takıntı ve Tekrarlar)
 • Kişilik Problemleri
 • Panik Atak
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
 • Fobiler
 • Madde Bağımlılığı
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite
 • Davranış Problemleri
 • Okul Uyum Problemleri
 • Yaygın Gelişimsel Problemler
 • Otizm
 • Disleksi (Özgül Öğrenme Güçlüğü)
 • Uyku ve Yeme Problemleri
 • Fobiler
 • Gece İşemeleri
 • Dışkı Tutma ve Kaçırma
 • Tikler
 • İletişim Problemleri ve Sosyal Fobi
 • Stres ve Öfke Problemleri
 • İş Hayatına Yönelik Problemler
 • Gebelik Dönemi Sorunları (Postpartum Depresyonu)
 • Yas Süreci
 • Boşanma Süreci