Ece BAYIK

Uzman Klinik Psikolog
Çift ve Aile Danışmanı

Ece BAYIK

Klinik Psikolog Ece Bayık, psikoloji lisans eğitimini Doğuş Üniversitesi’nde yüksek onur derecesi ile tamamlamıştır. Klinik psikoloji yüksek lisans eğitimini “Sosyal Fobi ve Mükemmeliyetçilik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” konulu proje ile İstanbul Esenyurt Üniversitesi’nde yüksek onur derecesi ile tamamlayarak uzmanlığını almıştır.

WISC-4 ve Denver-2 testlerinin uygulama ve değerlendirme eğitimlerini almıştır. Nilüfer Devecigil’den aldığı Deneyimsel Oyun Terapisi eğitimini tamamlamıştır. Marmara Üniversitesi’nde Aile Danışmanlığı eğitimini almıştır.  2019 yılında başlamış olduğu Masterson Yaklaşımı Psikanalitik Psikoterapi eğitimine devam etmektedir.

Lisans eğitimi sırasında alanda deneyim kazanmak adına çeşitli merkezlerde ve hastanelerde stajyer psikolog olarak görev almıştır. Akademi Sosyal Fobi Merkezi’nde stajyer psikolog olarak, Uzm. Psikiyatrist Ahmet Koyuncu ile birlikte 3 yıl çalışmıştır, bu süreçte klinik görüşmelerde gözlemci olarak yer almış, danışanlar hakkında yapılan durum toplantılarına katılmış, bilimsel çalışmalar için makale çevirilere yardımcı olmuştur. Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’nde staj yaptığı süreçte görüşmelerde gözlemci olarak bulunmuş, grup terapilerine katılmış, test uygulamaları ve değerlendirme çalışmaları yapmıştır. Yüksek lisans eğitimi süresince İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim  ve Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi bölümünde Uzm. Psikiyatrist Fahri Çelebi’nin yanında stajyer psikolog olarak görüşmelere katılmıştır.

Anne Çocuk Eğitim Vakfı’nda 3-6 yaş aralığındaki çocuklarla yapılan oyun odası projesinde eğitimci olarak, Kartal Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezinde psikolog olarak yer aldığı gönüllü çalışmalarına halen devam etmektedir.

Psikolog olarak göreve başladığı Akademi Sosyal Fobi Merkezi’nde test uygulamaları ve değerlendirme görüşmeleri yapmıştır. Meslek hayatına Eşlik Psikoloji Danışmanlık ve Eğitim Merkezi’nde klinik psikolog ve aile danışmanı olarak devam etmekte; çocuk, ergen, yetişkin, çift ve aile ile çalışmalarını sürdürmektedir.

Katıldığı Psikoterapi Eğitimleri

 • Masterson Enstitüsü – Masterson Yaklaşımı Psikanalitik Psikoterapi Teorik Eğitimi (Temmuz
  2019 – halen)
 • Marmara Üniveritesi – Aile Danışmanlığı Programı – 300 saat teorik eğitim (Eylül 2018 –
  Ocak 2019)
 • Marmara Üniversitesi – Aile Danışmalığı Programı – 120 saat uygulama ve 30 saat
  süpervizyon (Eylül 2018 – Ocak 2019)
 • Nilüfer Devecigil – Deneyimsel Oyun Terapisi

Uyguladığı Yöntemler

 • Deneyimsel Oyun Terapisi
 • Aile Danışmanlığı
 • Masterson Yaklaşımı Psikanalitik Psikoterapi

Uyguladığı Klinik Ölçek ve Envanterler

 • WISC 4
 • Denver 2

Katıldığı Konferans, Seminer ve Diğer Eğitimler

 • Masterson Yaklaşımı ve Kişilik Bozuklukları Konferansı, 2019
  Kendilik ve Gerçek Kendilik – Masterson Enstitüsü Türkiye
 • Oyun Odası Eğitici Eğitimi – Anne Çocuk Eğitim Vakfı
 • Doğuş Üniversitesi I. ve II. Psikoloji Günleri
 • Kaygı Bozuklukları, Fobiler, OKB, DEHB – Us Psikiyatri Enstitüsü
 • Bilişsel Davranışçı Terapilerde Klinik Görüşme – Us Psikiyatri Enstitüsü
 • Bağımlılıklar – US Psikiyatri Enstitüsü
 • Cinsel İstismar ve Çocuk – Mental İstanbul Danışmanlık Merkezi

Dernekler

 • Türk Psikologlar Derneği

Çalışma ve İlgi Alanları

 • Depresyon
 • Kaygı Problemleri
 • Panik Atak
 • Aile Danışmanlığı
 • Çocuk Odaklı Aile Danışmanlığı
 • Sınır Problemleri ve Ebeveyn Tutumları
 • Kardeş Kıskançlığı
 • Boşanma Süreci ve Çocuklar
 • Okula Uyum Problemleri
 • Çocukluk Çağı Sorunları
 • Ergenlik Dönemi Sorunları
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite
 • Stresle Başa Çıkma ve Öfke Kontrolü
 • Sosyal Fobi ve Kaygılar
 • Davranış Problemleri
 • İletişim Problemleri
 • İş Hayatına Yönelik Sorunlar
 • İlişki ve Evlilik Problemleri
 • Karakter Patolojisi
 • Obsesyon ve Kompulsiyonlar